Εγγραφείτε στο Newsletter για άμεση ενημέρωση
Το email σας: Κατηγορία:

Περιοχή μελών
Συχνες ερωτήσεις
Συνεργαστείτε μαζί μας

AssA MALL

Κέντρο προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για τεχνικά έργα  

Εκατοντάδες συνεργαζόμενοι μηχανικοί συμβουλεύουν και αποστέλλουν στους πιστοποιημένους  προμηθευτές του AssA Mall  χιλιάδες  ζητήσεις υλικών και υπηρεσιών   για μικρά  και  μεγάλα τεχνικά έργα.

Υλικά τεχνικών έργων - ΣκυρόδεμαΣύμφωνα με  σχετική μελέτη του ΤΕΕ στη χώρα μας τα θέματα που αφορούν τεχνολογία σκυροδέματος καθορίζονται από τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-97), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 315/Β/17.04.1997 και ισχύει από τις 17/10/1997 υποχρεωτικά για όλα τα Τεχνικά Έργα από σκυρόδεμα.

Πρόσφατα έγινε «προσαρμογή» του ΚΤΣ-97 στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Προτύπου για τσιμέντα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000  (ΦΕΚ 917/Β/17.07.2001) με τροποποίηση κυρίως όσων αφορούν τους τύπους και κατηγορίες αντοχής τσιμέντων που αναφέρονται στο κείμενο. Η προσαρμογή αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 537/Β/01/05/2002 και αυτά ισχύουν από 1/01/2002.

 

Το σκυρόδεμα, που παράγεται από την ανάμιξη αδρανών υλικών, τσιμέντου, νερού και πιθανώς διαφόρων προσθέτων ή προσμίκτων έχει διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά είτε ως νωπό σκυρόδεμα (εργασιμότητα, πυκνότητα, θερμοκρασία) είτε ως σκληρυμένο σκυρόδεμα (αντοχή, ανθεκτικότητα, κ.λπ.)

 

Η αντοχή του δεν ορίζεται πια ως μέσος όρος της θλιπτικής αντοχής (3) δοκιμίων σκυροδέματος (ΒΔ/54) αλλά με χρήση της έννοιας της χαρακτηριστικής αντοχής : fck (characteristic strength), όπως αυτή ορίζεται στην § 3.2 του ΚΤΣ-97 και την § 2.3.1 του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06.11.2000).

 

«Χαρακτηριστική αντοχή κυλινδρικού δοκιμίου fck,cyl ή κυβικού δοκιμίου fck,cube, ή γενικώς fck , θεωρείται εκείνη η τιμή αντοχής κάτω της οποίας υπάρχει 5% πιθανότητα να βρεθεί η τιμή αντοχής ενός τυχαίου δοκιμίου».

Ο προσδιορισμός της αντοχής γίνεται με συμβατικά δοκίμια που παρασκευάζονται, συντηρούνται και ελέγχονται σε θλίψη σε ηλικία 28 ημερών, σύμφωνα με τις Μεθόδους Ελέγχου ΣΚ-350, ΣΚ-303 και ΣΚ-304 που έχει εκδώσει το ΚΕΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ (§ 3.1 του ΚΤΣ-97).

 

Το φαινόμενο βάρος του άοπλου σκυροδέματος μπορεί να ληφθεί ίσο με 24 kN/m3 (2400 kp/m3) και του οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος ίσο με 25 kN/m3, (2500 kp/m3), σε περίπτωση συνήθων ποσοστών οπλισμού (§ 2.2, ΕΚΩΣ 2000).

Τα κυριότερα είδη σκυροδεμάτων είναι τα εξής :

 

1. Εργοταξιακό σκυρόδεμα (§ 3.7 του ΚΤΣ-97)

«Εργοταξιακό σκυρόδεμα, λέγεται το σκυρόδεμα στο οποίο ο κύριος του έργου (Κ.τ.Ε.) ή η Υπηρεσία ή ο Επιβλέπων έχει πλήρη παρακολούθηση και έλεΠροδιαγραφές


Τα στοιχεία
Περιοχή μελών
Κατηγορίες έργων
`
assamall.gr

@2015 CopyrightTM All right reserved. Κοινωνικά δίκτυα:     

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια απορία σας σχετικά με τον τρόπο που μπορεί το AssA Mall να σας φανεί χρήσιμο.

Επωνυμία
Επίθετο
Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Μήνυμα
Captcha Image
Αποκλεισμός Αυτοματισμών (Captcha)


Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια απορία σας σχετικά με τον τρόπο που μπορεί το AssA Mall να σας φανεί χρήσιμο.

Επωνυμία
Επίθετο
Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Μήνυμα
Captcha Image
Αποκλεισμός Αυτοματισμών (Captcha)