Εγγραφείτε στο Newsletter για άμεση ενημέρωση
Το email σας: Κατηγορία:

Περιοχή μελών
Συχνες ερωτήσεις
Συνεργαστείτε μαζί μας

AssA MALL

Κέντρο προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για τεχνικά έργα  

Εκατοντάδες συνεργαζόμενοι μηχανικοί συμβουλεύουν και αποστέλλουν στους πιστοποιημένους  προμηθευτές του AssA Mall  χιλιάδες  ζητήσεις υλικών και υπηρεσιών   για μικρά  και  μεγάλα τεχνικά έργα.

Εργασίες τεχνικών έργων - Κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού τυροκομείων                      Επεξεργασία  υγρών αποβλήτων

                             Γαλακτοβιομηχανίας και τυροκομείων

 

Το assa mall έχοντας πάντα ως γνώμονα την σωστή ολοκλήρωση των τεχνικών έργων μελέτησε και αξιολόγησε επιστημονικές ομάδες  για την μελέτη και επίβλεψη κατασκευής  μονάδων  επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ) για την πλήρη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων γαλακτοβιομηχανιών και τυροκομείων και με την προσθήκη τυρόγαλου.

Οι συγκεκριμένες  μελέτες περιλαμβάνουν όλα τα στάδια επεξεργασίας σε μια ενιαία   κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα . Οι συγκεκριμένες μελέτες  απορρίπτουν  τον «μύθο του απρόσιτου» για την παράλληλη επεξεργασία των αποβλήτων τυροκομείων με το τυρόγαλο.

Η προτεινόμενη κατασκευή στηρίζεται στην διεργασία του εκτεταμένου αερισμού ενεργού ιλύος μέσω της «πολυμορφικής βιολογικής επεξεργασίας» με λειτουργία στα «άκρα» και «ακραία» αποτελέσματα. Δεν περιλαμβάνει στάδιο προ επεξεργασίας μέσω της μονάδας επίπλευσης (DAF) αλλά απευθείας το απόβλητο εισέρχεται στον «πολυμορφικό» αερισμό κατόπιν φυσικά της «πυκνής» εσχάρωσης.

 

Βασικά πλεονεκτήματα της προτεινόμενης κατασκευής:

Η συγκεκριμένη κατασκευή έχει να επιδείξει τα ακόλουθα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι παρελθοντικών/υφιστάμενων αντίστοιχων κατασκευών:

·       Μικρότερη συνολικά απαίτηση σε οπλισμένο σκυρόδεμα και χώρου κατασκευής

·       Κεντρικό μηχανοστάσιο ελέγχου «ενσωματωμένο» στην κατασκευή, με το μεγαλύτερο μέρος εξοπλισμού εντός και με ένα κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα

·       Πολύ λιγότερες καλωδιώσεις εκτός μηχανοστασίου, λιγότερες σωληνώσεις/αντλίες

·       Τροφοδοσία – διαχείριση χημικών (χλωρίου κλπ) εντός του μηχανοστασίου

·       Δίκτυο τροφοδοσίας αερισμού σε «κλειστή κυκλική σύνδεση» - ισοκατανομή αέρα

·       Έργα εισόδου – επεξεργασία λάσπης εντός του μηχανοστασίου

 

 

Βασικά στοιχεία λειτουργίας της προτεινόμενης κατασκευής»:

Η συγκεκριμένη διεργασία του πολυμορφικού αερισμού επιτυγχάνει ακραία ενδογενή αναπνοή δίνοντας έτσι «ακραία» αποτελέσματα. Τα βασικά σημεία λειτουργίας του είναι τα εξής:

·       Υψηλή συγκέντρωση στερεών MLSS (~20.000 mg/L) στη δεξαμενή αερισμού

·       Μεγάλος υδραυλικός χρόνος παραμονής στην καθίζηση με αντίστοιχα όμως πολύ μικρό χρόνο παραμονής των στερεών σε αυτήν

·       Πολύ υψηλός ρυθμός ανακυκλοφορίας (~1000%)

·       «Ταυτοχρονισμός» δεξαμενής αερισμού και καθίζησης (δηλ. λειτουργικά)

·       Η ηλικία λάσπης «στο άπειρο», δηλ. πολύ μικρή ποσότητα περίσσειας λάσπης

 

 

Χαρακτηριστικά επεξεργασίας αποβλήτων  γαλακτοβιομηχανιών και τυροκομείων

 

Από τις μέχρι τώρα εφαρμογές και μελέτες για τα υγρά απόβλητα γαλακτοβιομηχανίας, προκύπτει ότι η επεξεργασία του συγκεκριμένου αποβλήτου λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου παρουσιάζει δυσκολίες και ατέλειες στην σταθερή και αποδοτική λειτουργία της ΜΕΥΑ. Οι περισσότερες υφιστάμενες ΜΕΥΑ παρουσιάζουν περιοδικά προβλήματα κατά την διάρκεια του έτους και κυρίως στην εαρινή-καλοκαιρινή περίοδο όπου και παρατηρείται το αυξημένο υδραυλικό/οργανικό φορτίο (φυσικά χωρίς την προσθήκη του τυρόγαλου).

  

Βασικά μειονεκτήματα λειτουργίας υφισταμένων ΜΕΥΑ:

 

Οι περισσότερες υφιστάμενες ΜΕΥΑ γαλακτοβιομηχανιών (εντός και εκτός του Ελλαδικού χώρου) παρουσιάζουν τα ακόλουθα ορατά και «μη ορατά» μειονεκτήματα με συνθήκες επιρρεπούς, ασταθούς και μη βέλτιστης λειτουργίας:

·       Μεγάλοι όγκοι δεξαμενών αερισμού με αντίστοιχους μικρούς όγκους δεξαμενών καθίζησης (δυστυχώς με πολλά παραδείγματα «ανατριχιαστικών» συνδυασμών)

·       Καθολική εφαρμογή μονάδων επίπλευσης (DAF) σχεδόν επί της πλειονότητας των ΜΕΥΑ

·       Παραγωγή μεγάλης ποσότητας «ωμής» λάσπης από την λειτουργία του DAF και της συνολικής περίσσειας από τα υπόλοιπα στάδια 

·       Μεγάλη απαίτηση σε χημικά-κροκιδωτικά για την λειτουργία DAF

·       Μεγάλη εγκατεστημένη και απορροφημένη ισχύ λόγω των πολλών αντλιών και μεγάλων δεξαμενών και του μη βέλτιστου τρόπου τροφοδοσίας αερισμού

·       Επιρρεπή και ασταθή λειτουργία σε τυχόν «ατυχήματα» παροδικών εισροών υπεραυξημένου οργανικού φορτίου 

·       Δυσκολίες και πρόσθετο αυξημένο κόστος στην επεξεργασία – διαχείριση της περίσσειας λάσπης λόγω των δύσκολων ποιοτικών χαρακτηριστικών της

 

Βασικά πλεονεκτήματα λειτουργίας της εγκεκριμένης από το ASSA Mall έναντι των άλλων ΜΕΥΑ:

 

H προτεινόμενη κατασκευή παρουσιάζει μια σταθερή και αποδοτική λειτουργία στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και με την προσθήκη επίσης του τυρόγαλου. Τα βασικά πλεονεκτήματα που τον ξεχωρίζουν από τις άλλες ΜΕΥΑ είναι τα ακόλουθα:

·       Καθολική απόρριψη των μονάδων επίπλευσης (DAF)

·       Πολύ μικρή παραγωγή συνολικής περίσσειας λάσπης από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας (δεν υπάρχει παραγωγή «ωμής» λάσπης) 

·       Καμία απαίτηση σε χημικά-κροκιδωτικά πλην κάποιων εξαιρέσεων (π.χ. ατύχημα ανεξέλεγκτης οργανικής εισροής κλπ)

·       Συγκριτικά, μικρή απορροφημένη ισχύ λόγω της «ειδικής ανατομίας» των δεξαμενών και του βέλτιστου τρόπου τροφοδοσίας αερισμού

·       Απόλυτα σταθερή και αποδοτική λειτουργία ακόμη και σε «υπερβολές» εισερχόμενου οργανικού φορτίου 

·       Χαμηλό κόστος στην επεξεργασία – διαχείριση της περίσσειας λάσπης λόγω της μικρής ποσότητας και της απόλυτα σταθεροποίησής της

 

Αποτελέσματα λειτουργίας της προτεινόμενης κατασκευής»:

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των τυροκομείων, θα είναι πολύ καθαρά με τιμές ρυπαντικών στοιχείων πολύ μικρότερες από αυτών των ορίων και θα μπορούν να διατίθενται σε οποιοδήποτε τελικό αποδέκτη. Η συνολική απόδοση απομάκρυνσης του οργανικού φορτίου θα μπορεί να αγγίζει και το 99% με τιμές COD εισόδου στο εύρος 5.000 - 8.000 mg/L και εξόδου στο εύρος 50 - 20 mg/L.Προδιαγραφές


Τα στοιχεία
Περιοχή μελών
Κατηγορίες έργων
`
assamall.gr

@2015 CopyrightTM All right reserved. Κοινωνικά δίκτυα:     

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια απορία σας σχετικά με τον τρόπο που μπορεί το AssA Mall να σας φανεί χρήσιμο.

Επωνυμία
Επίθετο
Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Μήνυμα
Captcha Image
Αποκλεισμός Αυτοματισμών (Captcha)


Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια απορία σας σχετικά με τον τρόπο που μπορεί το AssA Mall να σας φανεί χρήσιμο.

Επωνυμία
Επίθετο
Όνομα
Τηλέφωνο
Email
Μήνυμα
Captcha Image
Αποκλεισμός Αυτοματισμών (Captcha)